Foreldremøte vg2 - februar 2023

Velkommen til forldremøte for vg2 

Dato
27. februar 2023
Tid
19:00 - 20:00
Sted
Heggen vgs

 

 

Klasse 

Kontaktlærere 

Rom 

2STA 

Mads Knutsen 

148 

2STB 

Emilie Dahl 

150 

2STC 

Marte Nilsen 

152 

2STD 

Hilde Berg 

154 

2STE 

Utsettes. Ny dato kommer. 

 

2STF 

Marianne Linaker 

158 

2MD 

Tove Johansen, Elisabeth Wulfsberg 

151 

 

Tema: 

  • Læringsmiljøet i klassen. 

  • Arbeidsinnsatsen i klassen. 

  • Foreldresamarbeid – kontakt med hverandre om ungdommene 

  • Fravær/merknader: Viktigheten av å melde fravær og informasjon om hvilken type informasjon som ligger i VIS. 

  • Vurdering, fravær på prøver, 10 % - regelen. 

  • Tap av karakter – IV. 

  • Avsluttende fag med karakter som kommer på vitnemålet: 

 

  • Fagvalg for Vg3: Må følge opp minst to av programfagene innenfor programområdet. 

 

  • Søknad om skoleplass for vg3. Alle må søke skoleplass innen fristen 1.mars 

Arrangør

Heggen vgs
Adresse
St.Olavsgt 91
Til toppen