Elevundersøkelsen 2020

Heggen vgs. skal i perioden 16. november- 4. desember 2020 gjennomføre en elevundersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel.

Undersøkelsen er frivillig og elevene som deltar oppgir ikke navn. Opplysninger som kommer fram, blir behandlet i samsvar med personvernregelverket. For mer informasjon se www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Informasjon til elever om elevundersøkelsen (PDF, 94 kB)

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelsen (PDF, 41 kB)

Lenke til udir for informasjon for elever og foreldre/foresatte på andre språk

Til toppen