Elevundersøkelsen 2021

Heggen vgs. skal i perioden 22. november- 3. desember 2021 gjennomføre en elevundersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel.

Undersøkelsen er frivillig og elevene som deltar oppgir ikke navn. Opplysninger som kommer fram, blir behandlet i samsvar med personvernregelverket. For mer informasjon se 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Informasjon til elever om elevundersøkelsen (PDF, 94 kB)

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelsen (PDF, 43 kB)

Lenke til udir for informasjon på andre språk

Til toppen