Informasjon om skolestart 2022 og streik

 Vi har i dag fått melding om at 27 av skolens ansatte går ut i streik fra neste uke. Alle elever møter til oppsatt tid på mandag, og vil på oppstartsdagen få nærmere informasjon om hvilke fag som blir berørt av streiken. 

Første skoledag mandag 22/8

Vg1:  Kl.08.30 - Møter i aula

Vg2:  Kl.09.30 - Møter i aula

Vg3:  Kl.10.00 - Møter i aula