Presisering av fraværsregler

Regjeringen har gjeninnført unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021-2022. Alt helserelatert fravær vil ikke vil ha innvirkning på fraværsprosent eller vitnemål. Elever over 18 år kan benytte egenmelding. For elever under 18 år må foresatte sende melding til kontaktlærer.

Pressemelding fra regjeringen

Kort oppsummert skal følgende være på plass for at fraværet skal godkjennes

  1. Eleven skal melde fra samme dag om fravær. Skyldes fraværet planlagte hendelser, skal fraværet meldes god tid i forveien.
  2. Skal fraværet dokumenteres med henhold til fraværsgrensen må det leveres en dokumentasjon av dette til kontaktlærer innen tre uker.
  3. Ved kronisk sykdom må eleven selv spesifisere hvilke dager og timer sykdommen har ført til fravær fra skolen.

Særskilte bestemmelser for skoleåret 2021-2022 grunnet Covid-19

Alt helserelatert fravær kan unntas fagfravær og unntas føring på vitnemålet. Dette er f.eks. fravær knyttet til fysisk helse, psykisk helse, legetimer, time hos BUP, avtale med helsesykepleier, kiropraktor etc. Ved fravær pga. lettere forkjølelsessymptomer og/eller nærkontakt med personer med påvist covid-19 smitte skal elevene holde seg hjemme fra skolen. Eleven må ringe koronatelefonen ved symptomer på eller mistanke om covid-19.

For at helserelatert fravær skal kunne unntas fagfravær og fraværet på vitnemålet så må følgende være på plass:

  1.  Elevene må melde om fravær samme dag
  2.  Det må leveres egenmelding:
    1. Elever over 18 år kan selv levere egenmelding.
    2. Foresatte skriver melding for elever under 18 år.

Fravær er forøvrig og utfyllende beskrevet her.

 

For fravær knyttet til andre årsaker enn helserelaterte årsaker, gjelder vanlige regler og dokumentasjonskrav, ref lovdata.

Til toppen