Privatisteksamen våren 2022

Har du planer om å ta fag som privatist må du være oppmerksom på oppmeldingsfristen som er i perioden 15.januar – 01. februar 2022. Oppmelding gjøres her: https://privatist.inschool.visma.no/
Viktig: Det vil ikke være mulig å melde seg opp etter frist. Privatistportalen stenges.

Nærmere informasjon om det å være privatist:
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/eksamen-for-privatister/
Er du usikker, ta kontakt med rådgiver eller administrasjonen i god tid før fristen går ut.