Personvern og taushetsplikt

I løpet av ditt skoleløp registrerer fylkeskommunen opplysninger om deg, etter ditt samtykke, i ulike informasjonssystemer og programmer. Fylkeskommunen er pliktig til å behandle dine personopplysninger på en lovlig og sikker måte.

Personvernreglene   

I juli 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen gjelder for alle EU/EØS-land.

Innsyn

Som elev har du rett til innsyn i opplysningene vi lagrer om deg.

Rett til innsyn er regulert i personovernforordningen artikkel 15. Den registrerte – i dette tilfellet en person som er eller har vært elev i videregående opplæring – har som hovedregel rett til innsyn i behandlingen av egne opplysninger.

Avhengig av omstendighetene, kan foresatte eller andre med tilsvarende ansvarsforhold ha rett til innsyn på vegne av egne barn.

Mer om personvern (tromsfylke.no)

Taushetsplikt

Hva innebærer taushetsplikten?

Les mer om taushetsplikt her