COVID-19: Grønt nivå

Heggen videregående skole

Prosjekt «Voksne over 19 år uten studie- eller yrkeskompetanse som ikke har rett til videregående opplæring: Arbeidsledige, permitterte og sysselsatte» har i samarbeid med Nettskolen opprettet et tilbud til voksne uten studiekompetanse.

Nettskolen i Finnmark tilbyr studiekompetansefagene som fjernundervisning med oppstart i begynnelsen av februar. Søknadsfrist er 10.12.21.

Utdypende bakgrunnsinformasjon finnes vedlagt (PDF, 199 kB)

Aktuelt

Til toppen