Vitnemål/kompetansebevis

Har du tatt opp fag som privatist, har du mistet ditt vitnemål/kompetansebevis, eller andre grunner for at du trenger slik dokumentasjon, kan du bestille det her.

Ved utfylling av skjemaet vil det sendes automatisk til skolen - husk å trykke på "Send inn"-knappen.

Alternativt kan du sende e-post selv til Heggen.vgs@tffk.no eller levere i servicetorget/ekspedisjonen ved skolen.

Førstegangsvitnemål er gratis og sendes ut sammen med to bekreftede kopier. Se ellers prisoversikt:

Prisliste vitnemål/eksamen
Tjeneste Pris
Første vitnemål/kompetansebevis Gratis
Duplikat av vitnemål/kompetansebevis Kr. 400
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av fødselsnummer Gratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved navneendring Kr. 400
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener Kr. 400
Oversetting av vitnemål/kompetansebevis Kr. 400
Utskrift av terminkarakterbevis Gratis
Gjennomføring av eksamen (teknisk arrangør) for kandidater fra andre fylker/høgskoler/universitet Kr 1500 pr. eksamen
Til toppen