Vitnemål/kompetansebevis

Har du tatt opp fag som privatist, har du mistet ditt vitnemål/kompetansebevis, eller andre grunner for at du trenger slik dokumentasjon, kan du bestille det her.

Ved utfylling av skjemaet vil det sendes automatisk til skolen - husk å trykke på "Send inn"-knappen.

Alternativt kan du sende e-post selv til heggen.vgs@tromsfylke.no eller levere i servicetorget/ekspedisjonen ved skolen.

Førstegangsvitnemål er gratis og sendes ut sammen med to bekreftede kopier.