Servicetorget

Servicetorget finner du i 2. etasje

Her får du blant annet hjelp til:

  • Stipend
  • Busskort
  • Skolelegitimasjon
  • Kopiering

Viktige beskjeder blir formidlet via Itslearning.

Åpningstider

Kontoret har ekspedisjonstid for elevene i tidsrommet 08.00-14.00.

I tidsrommet 11.35-12.05 er det lunsjpause og kontoret er stengt for ekspedisjon.

Telefon

Elevene får låne telefon til prosjektarbeid, idrettsarrangement og annet skolearbeid.

Kopiering

Ved kopiering av skolemateriell må dere henvende dere til faglærer. Ønsker dere å kopiere vitnemål eller attester, kan dere få gjort dette på kontoret mot å betale kr. 2 pr. kopi.

Annen informasjon

Vi gjør oppmerksom på at timeplan, romplan og klasseplan henger på den store oppslagstavla i korridoren utenfor administrasjonen.

Ansatte på kontoret

Avd. leder/økonomisjef:                     Eirin Torblå
Konsulent:                                          Anita Johnsen
Konsulent:                                          Mona Heer Eidissen
Sekretær:                                           Marlene Ellingsen