Elevrådet

Elevrådet representerer elevene ved skolen og arbeider for elevenes beste

Elevrådet består av representanter fra alle klassene. Elevrådet har møter jevnlig.

Elevrådets styre består for skoleåret 2020-2021 av

(Informasjon og kontaktdata kommer)