Mobbeombudet

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. Jon Halvdan Lenning er mobbeombud i Troms.

Ombudet er en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke. Kontaktinfo til mobbeombudene finner du nederst i saken.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

 • Barn, ungdom, foreldre og andre rundt barnet/ungdommen
 • Ledere og ansatte i barnehage, skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Hva gjør mobbeombudet?

 • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.

Hvor finner du mobbeombudet?

 • Kontoret på Fylkeshuset i Tromsø
 • Facebook, e-post, telefon etc.
 • Skoler, bedrifter og kommuner i Troms fylke

Kontakt mobbeombudet

Vil du snakke med oss? Ring 904 76 498

Digitalt henvendelsesskjema finner du her

Mobbeombudet i Troms

En smilende mann står foran grønne trær. - Klikk for stort bilde Ørjan Marakatt Bertelsen

Jon Halvdan Lenning

E-post:

jon.halvdan.lenning@tromsfylke.no

Besøksadresse:

Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13
9007 Tromsø 

Årsrapporter

Verdidokument