Rådgiverne

Heggen vgs. har to rådgivere som har ansvar for

  1. Orientering i forbindelse med valg av programområde og programfag
  2. Yrkes- og utdanningsorientering.
  3. Hjelp til elever som har problemer eller vansker av faglig eller privat karakter.

Selv om vi har hovedansvar for hver våre klasser, kan du gå til den av oss du måtte ønske. Prøv å bruke studietimer til rådgiverbesøk. I perioder hvor vi har mye å gjøre, bør du avtale time på forhånd. Det henger en oversikt over ledige timer på dørene våre, og du kan skrive deg på der. Spør alltid faglærer om det passer å gå til rådgiver. Husk at du skal ha med deg bekreftelse fra oss på at du har vært her hvis du har brukt undervisningstid til rådgiverbesøk. Time hos rådgiver noteres ikke som fravær.

Rådgiver har taushetsplikt.

Skoleåret 2023-2024 er hovedansvaret fordelt slik:

Line Lund Nilsen hovedansvaret for

  • 1MD, 1STC, 1STD
  • 2STB, 2STC, 2STD
  • 3STB, 3STC, 3MD

Rigmor H. Aarrestad har hovedansvaret for

  • 1STA, 1STB, 1STE
  • 2STA, 2STE, 2MD
  • 3STA, 3STD, 3STE, 3STF

Kontakt oss

Line Lund Nilsen 
E-post: line.lund.nilsen@tffk.no
Tlf: 77 78 71 10 / 71 00

Rigmor Hansen Aarrestad
E-post: rigmor.h.aarrestad@tffk.no 
Tlf: 77 78 71 09 / 71 00