Fag og fagvalg

Her kan du skaffe deg oversikt over fagene som tilbys ved skolen og søke om bytte av programfag.