Psykisk helse

Våg å bry deg om dine venner og klassekamerater.

Snakk med en voksen du stoler på

Hvis du trenger noen å snakke med, så snakk med en voksen du stoler på.

Det kan være familie, lærer, rådgiver, veileder eller helsesykepleier.

Men hvis du synes det er vanskelig og ønsker å være anonym, kan du ringe, maile eller chatte på:

De har døgnåpent.

Skoleprogrammet VIP

I begynnelsen av januar gjennomfører kontaktlærerne på Vg1 skoleprogrammet VIP i samarbeid med helsesykepleier og kommunepsykolog. Hovedmålet med programmet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykisk​ helse, og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. Læreren leder læringsarbeidet i tre skoletimer der psykisk helse er tema. Etter to uker får klassen besøk av helsesykepleier og kommunepsykolog i to timer. Disse tar gjerne opp tråden fra lærerens timer og svarer på de spørsmål som elevene har skrevet ned i forkant.