Rus

Bekymret for elev med tanke på rus?

Tips til hva du kan gjøre som bekymret medelev

Er du bekymret for at en medelev ruser seg kan du fortelle han/henne at du er bekymret for det vedkommende holder på med. Handlingen din viser at du bryr deg og er en venn som vil det beste. Dersom medeleven din synes det er greit å snakke med deg om dette, kan du for eksempel spørre om de positive og negative sidene de selv ser med rusbruken. Det viktigste er å bygge motivasjon til å slutte, og dette kan være ett skritt på veien mot å bli mer bevisst. Trenger du råd/veiledning i forhold til dette kan du ta kontakt med helsesykepleier eller sosial pedagogisk rådgiver.

Det er viktig å ikke ta ansvar for at medelevene skal endre på sitt rusbruk, men heller gi tips om hva han/hun kan gjøre. Opplys om at han/hun kan ta kontakt med sosial pedagogisk rådgiver, helsesykepleier, ungdommens helsestasjon eller fastlegen sin.

 • Er du bekymret for at medelever er ruset på skolen, meld bekymringen til kontaktlærer
 • Oppdager du en situasjon med kjøp/salg (eventuelt besittelse) av rusmidler på skolen, ta kontakt med en ansatt på skolen
 • Ved mistanke om at en elev er ruset på skolen, ta kontakt med en ansatt

Er dette noe du kjenner igjen fra bekymringen?

 • Endret atferd som innebærer:
  • Rastløshet, aggressivitet
  • Unormal oppstemthet, forvrenging av sanseinntrykk
  • Kritikkløshet/risikoatferd
  • Tretthet, sløvhet, nedsatt reaksjonsevne
  • Manglende konsentrasjon, dårlig hukommelse
  • Rødhet i øynene, pupillstørrelse og munntørrhet
  • Skulk/fravær
  • Dårlig hygiene og fysisk form
  • Endret vennekrets
 • Endringer i klassemiljøet, for eksempel økt konfliktnivå / motsetning i klassen eller at penger og verdisaker forsvinner

Det er viktig å understreke at hvis man melder dette videre til skolen, politi eller oppsøkende rusteam, så vil du ikke bli avslørt som kilde. Alle har forståelse for at det oppleves som belastende å melde om slike saker, det er derfor viktig at du er trygg på at informasjonen blir behandlet konfidensielt.

Det er også viktig å understreke at personer politiet får tips om, ikke blir arrestert på bakgrunn av dette, men at det kan danne grunnlag for bekymringssamtaler. For mange kan nettopp være en mulighet for å skaffe seg hjelp av profesjonelle.

Kontaktinformasjon

Heggen vgs

Rektor Tom Andre Johnsen - tom.andre.johnsen@tffk.no – 777 87 101

Ass. rektor Renate Bergland – renate.bergland@tffk.no – 777 87 108

Helsesykepleier Åsa Karlsen - Asa.Karlsen@harstad.kommune.no - 953 65 532

Politiet

Politibetjent Marius Bergan - marius.bergan@Politiet.no – 951 34 784
Instagram: @ForebyggendeHarstad
Direktemelding kan sendes gjennom instagram

Oppsøkende rusteam (ORT)

Anniken Sandtorv Georgsen – anniken.georgsen@harstad.kommune.no - 911 83 437
Hege Elisabeth Torbergsen  - hege.torbergsen@harstad.kommune.no - 915 80 005
Rainer Vasshaug – rainer.vasshaug@oppvekst.harstad.kommune.no - 906 03 872

Hjelpetelefoner

Rustelefonen: 08 588
Dopingtelefonen: 800 50 200

Nyttige nettsider

Ung.no
Rustelefonen – fakta om rusmidler
Kompetansesenter rus
hasjavvenning.no