Ansatte

Finn ansatt

Her kan du søke etter ansatte ved Heggen videregående skole
(Hvis du søker med blankt felt får du opp en liste over samtlige ansatte)

Her kan du søke etter alle ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontaktlærere

2023-2024

VG1

VG2

VG3

1MDA

Camilla Steine Munch

2MDA

Hanna Dahl

3MDA

Tove Alice Johansen

1MMA

Siv Cathrine Johansen-Bjørnnes

2MMA

Åsmund Wilter Eriksson

3MMA

Elisabeth Maria Lopez Wulfsberg

1STA

Merethe Eliassen

Ann Turi Ursin

2STA

Sigri Skjegstad Lockert

3STA

Inger Johanne Jacobsen

1STB

Stian Storeng

Petter Ytterstad

2STB

Jacob Emil Hardersen

3STB

Marit Lindstad

Emilie Dahl

1STC

Kristoffer Mørstad Lysberg

Madelene Losvik Berntsen

2STC

LInda Bowitz Larsen

3STC

Marte Josefine Nilsen

1STD

Hilde Markussen

Brita Karlsen

2STD

Rolf Breimo

3STD

Siri Johansen

1STE

Grete Lyngfoss

Vibeke Synøve Bakken

2STE

Mads Andreas Knutsen

3STE

Hanne Grotdal

 

 

 

 

3STF

Marianne Aamot Linaker