Pedagogisk plattform

VELKOMMEN INN!


På Heggen videregående skole blir du møtt,
sett og hørt i et aktivt læringsfelleskap.
Vi ser på ulikheter og mangfold som en styrke,
og er opptatt av at alle skal mestre og ha ei positiv utvikling.
På skolen rustes du med faglig og personlig kompetanse
for framtida.
Elever og ansatte jobber sammen mot gode læringsresultater
og for at alle skal fullføre den videregående opplæringa
i et miljø preget av læringsglede.
På Heggen videregående skole tar vi vare på hverandre og miljøet.
Tydelige rammer og strukturer, gode rutiner og orden på bygget
gir trygghet og trivsel på skolen.
Vi behandler hverandre med tillit og respekt,
og sammen skaper vi et godt og inkluderende læringsmiljø.

VERDIER I PRAKSIS

Modig

– Vi verdsetter initiativ og våger å prøve.

Raus

– Vi har respekt og omsorg for hverandre.

Bærekraftig

- Vi tar ansvarlige valg og tar vare på mennesket og miljøet

Heggen videregående skole er et godt sted å lære og et godt sted å være.

Velkommen inn!