Skolens ledelse

Skoleledelsen

Rektor:                                                                                            Tom A. Johnsen

Assisterende rektor/avdelingsleder musikk og drama:                   Renate Bergland          

Avdelingsleder matematikk/naturfag/geografi:                               Sigrun Pettersen

Avdelingsleder samfunnsfag/språk:                                               Eirik Ervik

Avdelingsleder norsk, samisk og spesialundervisning:                  Anne Bjørg Olsen

Avdelingsleder elevtjenester, tolketjenester, kroppsøving,

miljøarbeidere og VO                                                                     Kenneth Mikkelsen

Avdelingslederne har administrativt og pedagogisk ansvar
for det personalet, og de oppgavene som er tilknytta avdelingene.

Avd. leder/økonomisjef:                                                                  Eirin Torblå