Vaktmester og renhold

Vaktmestere:                                      Thor Reidar Furu / Espen Enoksen

Send driftsmelding til vaktmester

Ledende renholder:                            Torill B. Finnsether / Birger Hanssen