Valg av språkfag

­­Informasjon om valg av språk i videregående skole 2022/2023

Fremmedspråk:

På videregående skole er fremmedspråk et obligatorisk fag. Omfang og nivå vil variere ut fra om du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen eller ikke.

Hvis du har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen har du følgende alternativer:

  1. Du kan fortsette med det språket du hadde på ungdomsskolen. Da vil du avslutte opplæringen i fremmedspråket på nivå II etter vg2.
  2. Du kan starte nybegynneropplæring i et nytt språk. Du vil da avslutte opplæringen i fremmedspråket på nivå I etter vg2. Kravene til språkkompetanse er lavere på nivå I enn nivå II. For elever som synes språket de har hatt på ungdomsskolen er vanskelig, kan et bytte til nivå I, i et nytt språk, derfor anbefales.

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha nivå I+II:

  1. Du vil da ha fremmedspråk alle tre årene på videregående skole. Du starter med nivå I på vg1 og avslutter med nivå II på vg3. På vg3 vil fremmedspråket erstatte ett av dine programfag.

På Heggen vgs. tilbyr vi tre ulike fremmedspråk: tysk, fransk og spansk. Vi tilbyr også samisk som fremmedspråk til elever som ikke har hatt samisk tidligere.

De fleste har gjennom sin søknad til videregående skole oppgitt hvilket språk de ønsker, men hvis du vil endre dette, må du gi beskjed så tidlig som mulig og aller helst før skolestart. Hvis du ikke ønsker noen endringer, trenger du ikke foreta deg noe. De elevene som ikke har skrevet inn ønsker, vil bli kontaktet av skolen før skolestart.

Dersom du har et annet morsmål, eller har høy kompetanse i et annet språk, kan du melde deg opp som privatist i dette faget. Består du faget som privatist, vil dette dekke kravet til fremmedspråk. Det er til sammen 37 språk som du kan velge å ta eksamen i. Se utdanningsdirektoratet nettsider (https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/fagkoder?lang=nob) om hvilke språk det gjelder, eller ta kontakt med skolen. Ønsker du å gå opp som privatist i språk, gir du skolen beskjed om dette ved skolestart.

Hvilke språk kan du velge?

På grunn av begrensninger i timeplanen og tilgjengelige lærere, må undervisningen i fremmedspråk organiseres i ulike blokker. I praksis betyr dette at elever på musikk og drama ikke kan velge Fransk II skoleåret 2022-2023.

 

Tysk I

Tysk II

Tysk I+II

Spansk I

Spansk II

Spansk I+II

Fransk I og I+II

Fransk II

1MD

X

X

X

X

X

X

X

 

1ST

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Samisk:

Du finner mer informasjon om samisk i videregående opplæring på https://heggen.vgs.no/utdanningstilbud/studiespesialisering/

Har du hatt samisk på ungdomsskolen eller ønsker å lære deg samisk, så tilbyr vi samisk på alle nivå. Det er mange gode grunner til å fortsette eller begynne med samisk. Det å beherske samisk språk er en spisskompetanse innenfor mange fagområder, spesielt i kommunal- eller helsesektoren. Elever som velger samisk som førstespråk, eller andrespråk nivå 2, 3 eller 4, vil også ha mulighet til å søke opplæringsstipend fra Sametinget.

 

 

Samisk som førstespråk, nivå I

Samisk som andrespråk, nivå II eller III

Samisk som fremmedspråk, nivå I eller II

Samisk som fremmedspråk nivå I+II

Samisk 4 (nybegynnere)

Valgfritt programfag, f.eks. Samisk III

Vg3

3,5 t/u

3,5 t/u

 

5 t/u

3,5 t/u

5 t/u

Vg2

3,5 t/u

3,5 t/u

4 t/u

4 t/u

3,5 t/u

5 t/u

Vg1

3,5 t/u

3,5 t/u

4 t/u

4 t/u

3,5 t/u

 

 

Mottar du opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk, vil du også slippe kravet om opplæring i skriftlig sidemål, jfr. forskrift til opplæringsloven §1-11.

Kontakt med skolen:

Ønsker du å endre språket du har oppgitt som ønske i søknaden til oss, sender du en e-post til oss så raskt som mulig eller ta kontakt med oss ved skolestart.

Ønsker du å ta samisk som førstespråk, andrespråk eller som fremmedspråk, send en e-post til oss eller ta kontakt med oss ved skolestart.

Send e-post til : Heggen.vgs@tffk.no 
eller ring tlf 77 78 71 00