Foreldremøte VG1 - Våren 2024

Mandag 22. januar kl. 18.00 - 20.00.

Program for foreldremøte:

Ca. 60 min - Felles informasjon i aula

 • Terminoppgjør og valg av programfag for Vg2.
 • Eksamen.
 • Presentasjon fra Anita Lervoll, Elev og lærlingeombud i Troms fylkeskommune.

 

Ca. 45 min - Møte klassevis med kontaktlærerne. 

 • Læringsmiljøet i klassen.
 • Arbeidsinnsatsen i klassen.
 • Foreldresamarbeid – kontakt med hverandre om ungdommene.
 • Fravær/merknader: Viktigheten av å melde fravær og informasjon om hvilken type informasjon som ligger i Visma InSchool.
 • Vurdering, fravær på prøver, 10 % - regelen.
 • Tap av karakter – IV.
 • Avsluttende fag med karakter som kommer på vitnemålet: Engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag og matematikk.
 • Eksamensdatoer finner dere i Heggen-nøkkelen og på direktoratets sider.
 • Innspill og spørsmål fra foreldrene.

 

Velkommen til foreldremøte!