Foreldremøte VG2 - Våren 2024

NY DATO: Mandag 5. februar kl. 18.00 - 19.30

Program for foreldremøte:

Ca. 30 min - Felles informasjon i aula:

 • Velkommen ved rektor 
 • Eksamen vg2
 • Russetid

 

Ca. 60 min - Møte klassevis med kontaktlærer:

 • Læringsmiljøet i klassen.
 • Arbeidsinnsatsen i klassen.
 • Foreldresamarbeid – kontakt med hverandre om ungdommene.
 • Fravær/merknader: Viktigheten av å melde fravær og informasjon om hvilken type informasjon som ligger i VIS.
 • Vurdering, fravær på vurderingssituasjoner, 10 % - regelen.
 • Tap av karakter – IV.
 • Avsluttende fag med karakter som kommer på vitnemålet.
 • Fagvalg for Vg3: Må følge opp minst to av programfagene innenfor programområdet.
 • Søknad om skoleplass for vg3. Alle må søke skoleplass innen fristen 1.mars.

Velkommen til foreldremøte!