"Politikk og menneskerettigheter" på tur til Oslo 2024

Våren 2024 reiste klassen vår i faget “Politikk og menneskerettigheter” til Oslo for å besøke Stortinget. Turen gikk også innom 22. juli-senteret, Veteranforbundet og NUPI.

Som en del av den faglige opplæringa reiste klassen på ekskursjon for å få oppleve Stortingets læringsspill “Demo”. Vi blei godt mottatt av Stortinget og fikk en omvisning i Vandrehallen, Stortingssalen og undervisningslokalene som finnes under sjølve parlamentsbygninga.

 

I Stortingssalen fikk elevene se hvor våre folkevalgte handhever sin lovgivende makt, og hvorfra de kontrollerer den utøvende makta. Guiden ga oss en kort gjennomgang av historia bak, om Eidsvollsmennene og hvordan representantene er fordelt i dag mellom de ulike fylkene.

 

Under sjølve Stortingsssalen fikk elevene bryne seg på det å være en av disse folkevalgte. Gjennom simulerte Stortingsmøter, høringer og komitéarbeid fikk de lære hvor hektisk og kompleks hverdagen til politikerne kan være. Elevene blei delt inn i fiktive partier og skulle bygge opp partiprogrammet sammen. De skulle også utpeke seg potensielle samarbeidspartnere, og måtte flere ganger gå på kompromiss med seg sjøl.

 

Deretter gjennomførte de møter, debatter og avstemninger. Noen av partiene fikk stort nok flertall til å danne regjering, mens resten måtte innfinne seg i opposisjon. Slik som i den virkelige verden, oppsto det uforutsette politiske skandaler som prega ordskiftet og veien videre. Alle elevene deltok i arbeidet, og Stortinget skrøt over deltakelsen og oppførselen deres.

 

Faglærerne er meget stolte!

 

Flere bilder fra turen til Oslo: