Ungdata-undersøkelsen 2024

I løpet av uke 10 til og med 12 gjennomføres spørreundersøkelsen “Ungdata” i Troms blant våre elever på Heggen vgs. 

Målet er å få en oversikt over hvordan ungdommen har det, og hva de driver med på fritida. 

Undersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS Nord, på oppdrag fra Troms fylkeskommune.

  • Det er frivillig å delta
  • Alle svar vil bli behandlet fortrolig og ingen enkeltpersoner vil bli gjenkjent når resultater fra undersøkelsen publiseres.

For mer informasjon, se dette vedlegget (PDF, 210 kB).

Information in other languages.