Skolebygget

Skolen ligger i sin helhet i St.Olavs gt 91 i Harstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebygget stod ferdig og ble tatt i bruk på 1960-tallet.