Utleie

Her kan du sende inn forespørsel om å leie skolens lokaler. Pris er avhengig av hvilke lokaler som ønskes leid og oppgis på forespørsel. Øvrige vilkår etter avtale.