Aktuelt

Vaksinasjon av elever over 16 år

Harstad kommune starter med vaksinasjon av elever over 16 år ved de videregående skolene allerede førstkommende fredag 3.9

Harstad kommune starter med vaksinasjon av elever over 16 år ved de videregående skolene allerede førstkommende fredag 3.9. Tidspunkt for oppmøte i Harstadhallen vil legges ut på itslearning og på skolens hjemmesider i løpet av kort tid. Elevene møter på skolen som vanlig og vil få tilbud om vaksine i skoletiden. Elever under 16 år må ha samtykke og får tilbud om vaksinasjon i neste uke. Samtykkeskjema ligger på kommunens hjemmesider og medbringes timen.

www.harstad.kommune.no/tilbud-om-koronavaksine-for-16-og-17-aaringer.6406835-175063.html

Presisering av fraværsregler

Regjeringen har gjeninnført unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021-2022. Alt helserelatert fravær vil ikke vil ha innvirkning på fraværsprosent eller vitnemål. Elever over 18 år kan benytte egenmelding. For elever under 18 år må foresatte sende melding til kontaktlærer.

Lihkku beivviin!

Flott digital markering av samefolkets dag

Foreldremøter vg1, tirsdag 9/2 - DIGITALT

Med bakgrunn i smittesituasjonen og begrensninger i nasjonal smittevernveileder, er vi nødt til å gjennomføre foreldremøtene i februar digitalt.

Skolen er tilbake på gult nivå mandag 25/1

Smittevernmyndighetene har foretatt en risiko- og tiltaksvurdering knyttet til smittevernsituasjonen i Harstad. Barnehagene og skolene, inklusive de videregående skolene, bes følge nasjonalt tiltaksnivå etter respektive smittevernveiledere; gult nivå. Dette betyr at Heggen går tilbake til gult nivå fra mandag 25. januar.

Oppdaterte reiseråd 6/1-2021

Det er kommet nye anbefalinger fra Regjeringen, som blant annet innebærer at studenter skal holde seg hjemme, videregående skoler og ungdomsskoler er på rødt nivå, og hjemmekontor for de som har mulighet til det.

Informasjon fra skolen om COVID-19

Publisert 6/1-2021

Undervisning i uke 1/2021

Som følge av skjerpede smitteverntiltak er skolen nå på rødt nivå, og det gjennomføres delvis digital undervisning.

Undervisningsstatus - rødt nivå.

Oppdatert 3/1-2021

Vanlig undervsining

Alle elever som ikke er i karantene iht. pålegg fra lokal kommuneoverlege skal møte på skolen som vanlig mandag 09. November.

Elevundersøkelsen 2020

Heggen vgs. skal i perioden 16. november- 4. desember 2020 gjennomføre en elevundersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel.

Til toppen